గోర్డాన్: వరల్డ్ కప్ వాచ్ పార్టీలలో U.S.తో జీవించడం మరియు చనిపోవడం

అమెరికన్ అవుట్‌లాస్, పురుషుల మరియు మహిళల U.S. జాతీయ సాకర్ జట్లకు అనధికారిక మద్దతుదారులు, ప్రపంచ కప్ సందర్భంగా స్థానిక పబ్‌ని ప్యాక్ చేసారు.

మరింత చదవండి